STOPNICE

Stopnice danes niso več le nujen hišni element, temveč nepogrešljiv pohištveni element, ki je skladen s prostorom. Ker so stopnice dobro vidne in v vsakodnevno v uporabi, jih je potrebno pazljivo oblikovno načrtovati in izbrati čim bolj kakovostne materiale, ki ponujajo dolgo življenjsko dobo.

Stopnice so glede na posamezne prostore tako specifične, da morajo biti vedno načrtovane posebej, čim bolj funkcionalno in seveda skladno z željami stranke.